Предварительный список выездного консульского обслуживания             по пенсионным вопросам в г. Сан-Диего 14 марта 2017г.
Номер п/п ФИО Акт о личной явке получение паспорта время
1 Васильев Григорий Константинович     с 10:00 по 11:00
2 Васильева Лариса Александровна     с 10:00 по 11:00
3 Ким Людмила Алексеевна     с 10:00 по 11:00
4 Холидей Татьяна Наполеоновна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
5 Лакштанов Евгений     с 10:00 по 11:00
6 Горный Дмитрий Сергеевич     с 10:00 по 11:00
7 Горная Валентина Игоревна      с 10:00 по 11:00
8 Корсакова Тамара Анатольевна     с 10:00 по 11:00
9 Пукари Ольга Вернеровна     с 10:00 по 11:00
10 Радчик Семён Юрьевич     с 10:00 по 11:00
11 Кухтарев Александр Иванович   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
12 Сальниковая Алия Михайловна     с 10:00 по 11:00
13 Апанасенко Людмила Семеновна     с 10:00 по 11:00
14 Шарстейн Татьяна Михайловна    гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
15 Шарстейн Александр Виктор   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
16 Антипина Людмила Михайловна     с 10:00 по 11:00
17 Дадиомов Семен Моисеевич     с 10:00 по 11:00
18 Липкина Людмила Лазаревна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
19 Акулова Ирина Александровна     с 10:00 по 11:00
20 Джавадян Лусик Акопджановна     с 10:00 по 11:00
21 Ратнер Олег Наумович     с 10:00 по 11:00
22 Бляшова Лариса Петровна     с 10:00 по 11:00
23 Ратников Игорь Кириллович     с 10:00 по 11:00
24 Ратникова Есфирь Соломоновна     с 10:00 по 11:00
25 Ратникова Ирина Александровна     с 10:00 по 11:00
26 Колосова Елена Юрьевна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
27 Моренкова Светлана Александровна     с 10:00 по 11:00
28 Лапшов Николай Николаевич     с 10:00 по 11:00
29 Сахнин Иосиф Михайлович     с 10:00 по 11:00
30 Сахнина Софья Петровна     с 10:00 по 11:00
31 Бавина Нина Андреевна     с 10:00 по 11:00
32 Модогоев Александр Андреевич     с 10:00 по 11:00
33 Модогоева Елена Николаевна     с 10:00 по 11:00
34 Васильева Лидия Васильевна     с 10:00 по 11:00
35 Цой Лев Иванович     с 10:00 по 11:00
36 Полонская Люсия Матвеевна      с 10:00 по 11:00
37 Полонский Борис Пинькович     с 10:00 по 11:00
38 Абрамович Борис      с 10:00 по 11:00
39 Абрамович Анна      с 10:00 по 11:00
40 Миндлин Леонид Юдович     с 10:00 по 11:00
41 Селивановская Галина Алексеевна     с 10:00 по 11:00
42 Левина Ольга Александровна     с 10:00 по 11:00
43 Егорова Людмила Сергеевна     с 10:00 по 11:00
44 Егоров Валерий Алексеевич     с 10:00 по 11:00
45 Карева Ксения Николаевна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
46 Бурмистрова Галина Ивановна     с 10:00 по 11:00
47 Теас Наталия Львовна      с 10:00 по 11:00
48 Рудашевская Таисия Матвеевна     с 10:00 по 11:00
49 Родригес Виктория   пасп.+ гражд. с 10:00 по 11:00
50 Бабанец Татьяна Алексеевна     с 10:00 по 11:00
51 Сайдулаева Раиса Султановна     с 11:00 по 12:00
52 Устюжина Екатерина Николаевна       с 11:00 по 12:00
53 Ольховская Надежда Петровна     с 11:00 по 12:00
54 Капшанинова Светлана Соломоновна      с 11:00 по 12:00
55 Николаева Зинаида Ивановна     с 11:00 по 12:00
56 Воклер Инна Эммануиловна     с 11:00 по 12:00
57 Разумовский Владимир Александрович     с 11:00 по 12:00
58 Бляхман Яков Аркадьевич     с 11:00 по 12:00
59 Лис Марина Георгиевна     с 11:00 по 12:00
60 Береговая Ирина Львовна     с 11:00 по 12:00
61 Чмутина Ирина Георгиевна     с 11:00 по 12:00
62 Мурашова Надежда Борисовна     с 11:00 по 12:00
63 Берг Андрей Эрихович     с 11:00 по 12:00
64 Локтева Ираида Васильевна     с 11:00 по 12:00
65 Пикус Леонид Григорьевич     с 11:00 по 12:00
66 Лернер Изабелла Борисовна     с 11:00 по 12:00
67 Рубанович Григорий Лазаревич     с 11:00 по 12:00
68 Тихонова Евгения Александровна     с 11:00 по 12:00
69 Загребельная Галина Давидовна     с 11:00 по 12:00
70 Лесник Елена Аркадьевна     с 11:00 по 12:00
71 Векслер Исаак Израилевич     с 11:00 по 12:00
72 Белозерцева Наталия Владимировна     с 11:00 по 12:00
73 Бурдина Алла Федоровна     с 11:00 по 12:00
74 Матей Виктория Евгеньевна     с 11:00 по 12:00
75 Господарев Виталий Григорьевич     с 11:00 по 12:00
76 Господарёва Анна Ивановна     с 11:00 по 12:00
77 Палехина Светлана Захаровна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
78 Кричевер Александр Ильич     с 11:00 по 12:00
79 Матусова Елена Ильинична     с 11:00 по 12:00
80 Хацкевич Фира Абрамовна     с 11:00 по 12:00
81 Мухортов Владимир Иванович     с 11:00 по 12:00
82 Мухортова Нина Петровна     с 11:00 по 12:00
83 Файфман Ефим Давидович     с 11:00 по 12:00
84 Файфман Александра Моисеевна     с 11:00 по 12:00
85 Левин Игорь Михайлович     с 11:00 по 12:00
86 Мацак Галина Дмитриевна     с 11:00 по 12:00
87 Мацак Евгений Александрович     с 11:00 по 12:00
88 Котова Наталья Константиновна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
89 Абзианидзе Наталья Анатольевна     с 11:00 по 12:00
90 Усманова Татьяна Андреевна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
91 Алисова Юлия Евгеньевна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
92 Заславская Полина Львовна     с 11:00 по 12:00
93 Друзина Жанна    гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
94 Ледовских Людмила Милановна     с 11:00 по 12:00
95 Свердлова Мирослава Абрамовна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
96 Балаян Новелла Сетраковна   гот. Пасп.??? с 11:00 по 12:00
97 Гумановский Леонид Шимкович     с 11:00 по 12:00
98 Гумановская Натела Степановна     с 11:00 по 12:00
99 Кабальнова Любовь Юрьевна     с 11:00 по 12:00
100 Образцова Анна Яковлевна     с 11:00 по 12:00
101 Судакова Тамила Леонидовна     с 12:00 по 13:00
102 Райзер Владимир Давидович     с 12:00 по 13:00
103 Судакова Елена Викторовна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
104 Повалий Татьяна Михайловна     с 12:00 по 13:00
105 Короткая Ида Ароновна      с 12:00 по 13:00
106 Короткий Виталий Аронович     с 12:00 по 13:00
107 Исаревич Галина Федоровна     с 12:00 по 13:00
108 Исаревич Владимир Бенционович     с 12:00 по 13:00
109 Хоменко Светлана Владимировна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
110 Хоменко Вера Николаевна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
111 Хоменко Владимир Иосифович   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
112 Абрамович Борис Михайлович     с 12:00 по 13:00
113 Абрамович Анна Лейбовна     с 12:00 по 13:00
114 Казакова Елизавета   пасп.+ гражд. с 12:00 по 13:00
115 Коробецкая Елена Игоревна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
116 Семененко Белла Абрамовна     с 12:00 по 13:00
117 Калашникова Евгения Владимировна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
118 Ревенко Алексей Сергеевич   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
119 Ревенко Карина Алексеевна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
120 Ревенко Александра Алексеевна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
121 Лебедева  Тамара Сергеевна     с 12:00 по 13:00
122 Лебедев  Александр  Васильевич      с 12:00 по 13:00
123 Сайфуллина Люция   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
124 Виноградова Майя Викторовна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
125 Виноградова Анна Германовна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
126 Виркер Лев Саневич     с 12:00 по 13:00
127 Сандомирская  Маргарита Самуиловна     с 12:00 по 13:00
128 Фрейман Роман Давидович   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
129 Забелина Наталия Владимировна     с 12:00 по 13:00
130 Щукина Валентина Семёновна     с 12:00 по 13:00
131 Ройтман Дмитрий Леонидович     с 12:00 по 13:00
132 Узилевская Людмила Давыдовна     с 12:00 по 13:00
133 Узилевский Феликс Давидович     с 12:00 по 13:00
134 Штангей Ирина Викторовна     с 12:00 по 13:00
135 Марина Владимировна Никифоренко   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
136 Геворкян Мария Ашотовна     с 12:00 по 13:00
137 Смоленская Валентина    гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
138 Авакова Лида Степановна     с 12:00 по 13:00
139 Мелкумян Лусик Багдатовна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
140 Ширяева Татьяна Николаевна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
141 Ширяева Анастасия Сергеевна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
142 Ширяев Михаил Сергеевич   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
143 Папин Максим Викторович   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
144 Папина Ирина Николаевна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
145 Папин Никита Максимович   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
146 Папина Анастасия Максимовна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
147 Королевская Александра Владимировна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
148 Дворкина Полина Ароновна     с 12:00 по 13:00
149 Мамцис Анатолий Моисеевич     с 12:00 по 13:00
150 Макаров Ярослав Олегович   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
151 Шишмакова Галина Федоровна     с 14:00 по 15:00
152 Дорофеева Ирина    гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
153 Серёгина Юлия   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
154 Арбитайло Мила Иосифовна     с 14:00 по 15:00
155 Хэнди Антон Джереми    гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
156 Воловник Сергей Яковлевич   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
157 Воловник Любовь Львовна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
158 Аракелова Светлана Ашотовна     с 14:00 по 15:00
159 Анненков Станислав Георгиевич     с 14:00 по 15:00
160 Шибанова  Наталья     с 14:00 по 15:00
161 Бульковская Анна Владиславовна      с 14:00 по 15:00
162 Данилова Бенжамина Эллиота   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
163 Беляева Надежда Павловна     с 14:00 по 15:00
164 Пустовойтов Максим Валерьевич   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
165 Пустовойтов Александр Кристофер   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
166 Ладыгина Надежда Григорьевна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
167 Липкина Любовь Владимировна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
168 Пасманик Агриппина      с 14:00 по 15:00
169 Зиновьева Татьяна Юрьевна     с 14:00 по 15:00
170 Ушаков Олег Николаевич   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
171 Гуревич Елена Вильевна     с 14:00 по 15:00
172 Гуревич Лев Давидович     с 14:00 по 15:00
173 Виркер Яков Саневич     с 14:00 по 15:00
174 Виркер Клара Ароновна     с 14:00 по 15:00
175 Рабинович Диана Львовна     с 14:00 по 15:00
176 Борков Валерий Иванович     с 14:00 по 15:00
177 Боркова Наталия Дмитриевна     с 14:00 по 15:00
178 Кудрякова Татьяна Борисовна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
179 Приходько Мария Юрьевна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
180 Акопова Анастасия Юрьевна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
181 Акопов Александр Юрьевич   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
182 Шевердяев Константин Владимирович   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
183 Шевердяева Галина Александровна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
184 Иванова Анна Станиславовна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
185 Смирнова Александра Васильевна     с 14:00 по 15:00
186 Песошина Галина Александровна     с 14:00 по 15:00
187 Шмакова Мария Семеновна     с 14:00 по 15:00
188 Быковских Евгений Григорьевич     с 14:00 по 15:00
189 Тусеева Анна Николаевна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
190 Шехтман Мария Эльковна     с 14:00 по 15:00
191 Фунштейн Михаил Хаймович     с 14:00 по 15:00
192 Фунштейн Фаина Борисовна     с 14:00 по 15:00
193 Кипнис Михаил Ефимович     с 14:00 по 15:00
194 Сарибан Андрей Маркович      с 14:00 по 15:00
195 Ишханян Алмаз Григорьевна     с 14:00 по 15:00
196 Сухоруких Вилена Семёновна     с 14:00 по 15:00
197 Штейн Александра Александровна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
198 Килгор Валерии    гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
199 Сальникова Алла Михайловна     с 14:00 по 15:00
200 Ратнер Галина Леонидовна     с 14:00 по 15:00
201 Ткаченко Анна Владимировна    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
202 Холявкин Павел Николаевич   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
203 Исаева Ирина Юрьевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
204 Глозман Александр Дмитриевич   пасп.+ гражд. с 15:00 по 16:00
205 Глозман Михаил Дмитриевич   пасп.+ гражд. с 15:00 по 16:00
206 Марки Алекс    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
207 КуликЕлена Славовна    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
208 Пукари Ольга Вернеровна     с 15:00 по 16:00
209 Господарев Виталий Григорьевич     с 15:00 по 16:00
210 Господарева Анна Ивановна     с 15:00 по 16:00
211 Авакова Лида Степановна     с 15:00 по 16:00
212 Сайфуллина Люция Ринатовна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00