Предварительный список выездного консульского обслуживания             по пенсионным вопросам в г. Лос-Анджелес 15, 16, 17марта 2017г.
Номер п/п ФИО Акт о личной явке получение паспорта Время
  15 марта 2017 г.
1 Денисова Ирина Григорьевна     с 15:00 по 16:00
2 Куфельд Игорь Борисович     с 15:00 по 16:00
3 Степанова Валентина Алексеевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
4 Соркин Алексей Борисович   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
5 Дайлис Мариетта Павловна     с 15:00 по 16:00
6 Дайлис Самуил Юльевич     с 15:00 по 16:00
7 Файтельсон Юлий Цезаревич     с 15:00 по 16:00
8 Файтельсон Зоя Михайловна     с 15:00 по 16:00
9 Колоскова Нина Максимовна      с 15:00 по 16:00
10 Шевченко Антон Валерьевич   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
11 Ардин Роман Аркадьевич     с 15:00 по 16:00
12 Ардина Елена Анатольевна     с 15:00 по 16:00
13 Ардина Римма Аркадьевна     с 15:00 по 16:00
14 Ардина Елена Аркадьевна     с 15:00 по 16:00
15 Кац Галина Константиновна     с 15:00 по 16:00
16 Кац Борис Шаич     с 15:00 по 16:00
17 Черкасская Лидия Михайловна     с 15:00 по 16:00
18 Файнер Любовь Наумовна     с 15:00 по 16:00
19 Коленкина Людмила Федоровна     с 15:00 по 16:00
20 Коленкин Владислав Евгеньевич     с 15:00 по 16:00
21 Цеханович Ирина Львовна     с 15:00 по 16:00
22 Когенман Александр Григорьевич     с 15:00 по 16:00
23 Лакштанов Евгений     с 15:00 по 16:00
24 Олинова Елена Викоровна     с 15:00 по 16:00
25 Олиов Александр Зусьевич     с 15:00 по 16:00
26 Гройсман Изольд Ефимович     с 15:00 по 16:00
27 Гройсман Анна Израйловна     с 15:00 по 16:00
28 Корсакова Тамара Анатольевна     с 15:00 по 16:00
29 Калинкович Рахиль Борисовна     с 15:00 по 16:00
30 Ицкович  Наталья Геннадьевна     с 15:00 по 16:00
31 Давидян Людмила Сергеевна     с 15:00 по 16:00
32 Ершова Римма Михайловна     с 15:00 по 16:00
33 Плоткина Ида Беровна     с 15:00 по 16:00
34 Баскин Григорий Юрьевич     с 15:00 по 16:00
35 Медник Софья Яковлевна     с 15:00 по 16:00
36 Миркин Владимир Викторович     с 15:00 по 16:00
37 Симберг Евгений Михайлович     с 15:00 по 16:00
38 Симберг Валентина Ивановна     с 15:00 по 16:00
39 Рабинович Лариса Георгиевна     с 15:00 по 16:00
40 Рабинович Исаак Лазаревич     с 15:00 по 16:00
41 Галанов Владимир     с 15:00 по 16:00
42 Рудометкина Татьяна Семеновна     с 15:00 по 16:00
43 Фурман Иосиф Михайлович     с 15:00 по 16:00
44 Генина  Раиса Владимировна     с 15:00 по 16:00
45 Шнейвас Галина Александровна     с 15:00 по 16:00
46 Крылова Зульфира Гилимьяновна     с 15:00 по 16:00
47 Гасанов Леонид Степанович     с 15:00 по 16:00
48 Гасанова Инесса Константиновна     с 15:00 по 16:00
49 Апарцева Марьяна Владимировна     с 15:00 по 16:00
50 Грамзугер Исаак Моисеевич     с 15:00 по 16:00
51 Грамзугер Анна Ушеровна     с 15:00 по 16:00
52 Воротинова Броня Гиллеровна     с 15:00 по 16:00
53 Родригес Виктория   паспорт+ св. о рожд. с 15:00 по 16:00
54 Петросян Сергей Петросович     с 15:00 по 16:00
55 Григорьян Лариса Гетеоновна     с 15:00 по 16:00
56 Думенко Нина Александровна     с 15:00 по 16:00
57 Берлин Галина Михайловна     с 15:00 по 16:00
58 Кантор Галина Александровна      с 15:00 по 16:00
59 Вайншток Татьяна Николаевна     с 15:00 по 16:00
60 Левочкина Маня Виленовна     с 15:00 по 16:00
61 Литвин Владимир Львович      с 15:00 по 16:00
62 Литвин Людмила Владимировна      с 16:00 по 17:00
63 Кофман Лидия Павловна     с 16:00 по 17:00
64 Зорина Ольга Федерациевна     с 16:00 по 17:00
65 Мельникова Любовь Анатольевна     с 16:00 по 17:00
66 Мельников Вячеслав Константинович     с 16:00 по 17:00
67 Брыксина Елена Алексеевна     с 16:00 по 17:00
68 Подгаец Прасковья Ивановна     с 16:00 по 17:00
69 Гасова Людмила Владимировна     с 16:00 по 17:00
70 Коган Давид Абрамрвич     с 16:00 по 17:00
71 Букшпун   Марат  Яковлевич     с 16:00 по 17:00
72 Мараховская  Мария  Ефимовна     с 16:00 по 17:00
73 Брагин Анатолий Григорьевич     с 16:00 по 17:00
74 Стафехина Вера Сергеевна      с 16:00 по 17:00
75 Козина Марина Наумовна     с 16:00 по 17:00
76 Шехтман Борис Зосимович     с 16:00 по 17:00
77 Гельштейн  Зоя Мойшовна     с 16:00 по 17:00
78 Гольдман Ольга Вениаминовна      с 16:00 по 17:00
79 Рувинская Людмила Абрамовна     с 16:00 по 17:00
80 Гольдман Светлана Николаевна     с 16:00 по 17:00
81 Коган Светланa Иосифовнa     с 16:00 по 17:00
82 Серегин Александр Васильевич     с 16:00 по 17:00
83 Серегина Елена Владимировна     с 16:00 по 17:00
84 Певзнер Диана Аркадьевна   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
85 Певзнер Семён Исаакович   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
86 Садчикова Ольга Александровна   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
87 Бадалян Жан Саркисович     с 16:00 по 17:00
88 Смирнова Людмила Афанасьевна     с 16:00 по 17:00
89 Пархомовская Зинаида Сергеевна     с 16:00 по 17:00
90 Пархомовский Александр Михалович     с 16:00 по 17:00
91 Антонова Светлана Николаевна     с 16:00 по 17:00
92 Троянкер Борис Соломонович     с 16:00 по 17:00
93 Кирпичева Тамара Александровна     с 16:00 по 17:00
94 Краснер Борис Матвеевич      с 16:00 по 17:00
95 Краснер Ева Яковлевна      с 16:00 по 17:00
96 Долгова Лариса Максимовна     с 16:00 по 17:00
97 Долгов Анатолий Владимирович     с 16:00 по 17:00
98 Левин Александр Михайлович     с 16:00 по 17:00
99 Левина Тамара Федоровна      
100 Маркер Тамара Соломоновна     с 16:00 по 17:00
101 Осипова Евгения Овсеевна     с 16:00 по 17:00
102 Погосова Тамара Михайловна     с 16:00 по 17:00
103 Погонов Вячеслав Айрапетович     с 16:00 по 17:00
104 Манвелова Арусяк Аршаковна     с 16:00 по 17:00
105 Фролова Гаянэ Суреновна     с 16:00 по 17:00
106 Аракелян Александр Сергеевич     с 16:00 по 17:00
107 Белякина Наталья Викторовна     с 16:00 по 17:00
108 Петрова Татьяна Ивановна     с 16:00 по 17:00
109 Демидова Мара Давидовна     с 16:00 по 17:00
110 Гринберг Татьяна Викторовна     с 16:00 по 17:00
111 Гринберг Аркадий Михайлович     с 16:00 по 17:00
112 Яркеева Таисия Викторовна   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
113 Beличкина Любовь Алексеевна     с 16:00 по 17:00
114 Beличкин Дмитрий Александрович     с 16:00 по 17:00
115 Апоян Григор Геворкович     с 16:00 по 17:00
116 Курбанова Анна Исааковна     с 16:00 по 17:00
117 Рабич  Галина Александровна     с 16:00 по 17:00
118 Елинсон  Роза Моисеевна     с 16:00 по 17:00
119 Бердайн Людмила Евгеньевна     с 16:00 по 17:00
120 Есилевич Борис Семенович     с 16:00 по 17:00
121 Домбазова Валентина Полекарповна     с 16:00 по 17:00
122 Челокян Светлана Арамовна     с 16:00 по 17:00
  16 марта 2017 г.
123 Чекуджан Левон    гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
124 Карпухина Елена Дмитриевна     с 10:00 по 11:00
125 Фридман Лариса Аркадьевна     с 10:00 по 11:00
126 Пантелеева Светлана Павловна      с 10:00 по 11:00
127 Бидерман Леонид Иосифович     с 10:00 по 11:00
128 Миронов Александр Федорович     с 10:00 по 11:00
129 Миронова Евгения Самуиловна     с 10:00 по 11:00
130 Мангилева Татьяна Александровна     с 10:00 по 11:00
131 Вахлис Михаил Львович     с 10:00 по 11:00
132 Ашкинадзе Ефим Айзикович      с 10:00 по 11:00
133 Ашкинадзе Регина Моисеевна      с 10:00 по 11:00
134 Яралов Абел Абелович      с 10:00 по 11:00
135 Родионова Татьяна Петровна     с 10:00 по 11:00
136 Лисовская Светлана Фёдоровна     с 10:00 по 11:00
137 Нетупская Людмила Анатольевна     с 10:00 по 11:00
138 Волкова Алла Алексеевна     с 10:00 по 11:00
139 Романов Лев Григорьевич     с 10:00 по 11:00
140 Романова Лариса Гурьевна     с 10:00 по 11:00
141 Залесник Илья Борисович     с 10:00 по 11:00
142 Залесник Нина Константиновна     с 10:00 по 11:00
143 Левин Анатолий Залманович     с 10:00 по 11:00
144 Левина Людмила Иосифовна     с 10:00 по 11:00
145 Быкова Анастасия Александровна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
146 Якубович Беба Исааковна     с 10:00 по 11:00
147 Якубович Юда Хаимович     с 10:00 по 11:00
148 Борисова  Наталья Алексеевна     с 10:00 по 11:00
149 Богомильская Евгения Рафаиловна     с 10:00 по 11:00
150 Шмонин Владимир Алексеевич     с 10:00 по 11:00
151 Шмонина Валентина Николаевна     с 10:00 по 11:00
152 Ганопольский Юрий Маркович   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
153 Ганопольская Елена Викторовна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
154 Савельев Валерий Дмитриевич     с 10:00 по 11:00
155 Савельева Татьяна Степановна     с 10:00 по 11:00
156 Абрамян Нелли Иосифовна     с 10:00 по 11:00
157 Абрамян Владимир Михайлович     с 10:00 по 11:00
158 Коломеер Любовь Валентиновна     с 10:00 по 11:00
159 Хайкина Циля Берковна     с 10:00 по 11:00
160 Бабаджанян Александр Яковлевич   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
161 Сегал Борис Леонидович     с 10:00 по 11:00
162 Штиглуз Михаил Яковлевич     с 10:00 по 11:00
163 Штиглуз Дора Нусиновна     с 10:00 по 11:00
164 Лаздан Анна Моисеевна     с 10:00 по 11:00
165 Мовшович Броня Абрамовна     с 10:00 по 11:00
166 Голдьберг   Лариса Михайловна     с 10:00 по 11:00
167 Кесельбренер Вера Израилевна     с 10:00 по 11:00
168 Коган Зорий Яковлевич     с 10:00 по 11:00
169 Шувалова Тамара Анатольевна      с 10:00 по 11:00
170 Середа Андрей Иисаковия     с 10:00 по 11:00
171 Вайсман Раиса Семёновна     с 10:00 по 11:00
172 Вайсман Давыд Абрамович     с 10:00 по 11:00
173 Швец Елизавета Николаевна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
174 Сивохина Наталья Витальевна     с 11:00 по 12:00
175 Сивохина Тамара Гершевна     с 11:00 по 12:00
176 Миллер Наталья Владимировна     с 11:00 по 12:00
177 Пилюга Надежда Александровна     с 11:00 по 12:00
178 Богорад Владимир Аронович     с 11:00 по 12:00
179 Бережок Нина Константиновна     с 11:00 по 12:00
180 Подольская Наталья Исааковна     с 11:00 по 12:00
181 Эпфельбаум  Елена Израилевна     с 11:00 по 12:00
182 Эпфельбаум Лев Анцилевич     с 11:00 по 12:00
183 Бронштейн Юдифь Владимировна     с 11:00 по 12:00
184 Чигиринский Ефим Зиновьевич     с 11:00 по 12:00
185 Верновская Любовь Львовна     с 11:00 по 12:00
186 Анцелович Леонид Липманович     с 11:00 по 12:00
187 Анцелиович Майя Анатолье      
188 Злобина Риввека Иосифовна     с 11:00 по 12:00
189 Лоц Лев Яковлевич     с 11:00 по 12:00
190 Лоц София Михайловна     с 11:00 по 12:00
191 Кессель Нэлли Ивановна     с 11:00 по 12:00
192 Аппазова Ольга Анатольевна     с 11:00 по 12:00
193 Дрозд Ольга Николаевна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
194 Шевченко Галина Михайловна     с 11:00 по 12:00
195 Шевченко Адольф Александрович     с 11:00 по 12:00
196 Халуповская Галина Самуиловна     с 11:00 по 12:00
197 Шеф Фима Яковлевич     с 11:00 по 12:00
198 Юкилевич Валерий Романович     с 11:00 по 12:00
199 Юкилевич Лариса Юрьевна     с 11:00 по 12:00
200 Абанян Анна      с 11:00 по 12:00
201 Абанян Мари Никогосовна     с 11:00 по 12:00
202 Низовская Людмила      с 11:00 по 12:00
203 Фукс Григорий Хаймович     с 11:00 по 12:00
204 Штейнберг Софья Лазаревна     с 11:00 по 12:00
205 Артецкая Калерия Петровна     с 11:00 по 12:00
206 Зайденберг Циля Вильгельмовна     с 11:00 по 12:00
207 Зайденберг Виктория Захаровна     с 11:00 по 12:00
208 Житомирский Владимир Мотлевич     с 11:00 по 12:00
209 Гальперина Элла Ефимовна     с 11:00 по 12:00
210 Гальперин   Аркадий Николаевич     с 11:00 по 12:00
211 Гладкова Маргарита Вадимовна     с 11:00 по 12:00
212 Прошина Мира Самуиловна      с 11:00 по 12:00
213 Берлин Генрих Самуилович      с 11:00 по 12:00
214 Фридман Александр Михайлович     с 11:00 по 12:00
215 Артемьева Елена Александровна      с 11:00 по 12:00
216 Городецкая Татьяна Ивановна     с 11:00 по 12:00
217 Ардасенова Татьяна     с 11:00 по 12:00
218 Аванесова Стелла Владимировна     с 11:00 по 12:00
219 Арутчева Люся Веньяминовна      с 11:00 по 12:00
220 Арутчева Гретта Мисроповна      с 11:00 по 12:00
221 Арутчева Татьяна Георгиевна      с 11:00 по 12:00
222 Обухова Людмила Васильевна     с 11:00 по 12:00
223 Обухов Сергей Константинович     с 11:00 по 12:00
224 Полонский Аркадий Мевшевич     с 12:00 по 13:00
225 Филлер Леонид  Абрамович      с 12:00 по 13:00
226 Резницкая Лариса Аркадьевна     с 12:00 по 13:00
227 Поволоцкая Жанетта Самуиловна     с 12:00 по 13:00
228 Поволоцкий Наум Израилевич     с 12:00 по 13:00
229 Марон Мина Соломоновна     с 12:00 по 13:00
230 Кац Майор Михайлович     с 12:00 по 13:00
231 Кац Зенаида Петровна     с 12:00 по 13:00
232 Антоньяц Эмалия Айковна     с 12:00 по 13:00
233 Антоньяц Сурен Арташесович     с 12:00 по 13:00
234 Меламед Игорь Михайлович     с 12:00 по 13:00
235 Меламед Софья Иосифовна     с 12:00 по 13:00
236 Коржавина Татьяна Юрьевна     с 12:00 по 13:00
237 Ильицкая Людмила Лазаревна     с 12:00 по 13:00
238 Ильицкий Залмон Ирмович     с 12:00 по 13:00
239 Розенбаум Лев Борисович     с 12:00 по 13:00
240 Розенбаум Рита Соломоновна     с 12:00 по 13:00
241 Прокаева Галина Васильевна     с 12:00 по 13:00
242 Порицкая Раиса Львовна     с 12:00 по 13:00
243 Черняк Симон Залманович     с 12:00 по 13:00
244 Лапидус Марина Ильинична     с 12:00 по 13:00
245 Левков Александр Ушерович     с 12:00 по 13:00
246 Гурвич Фрида Яковлевна     с 12:00 по 13:00
247 Гурвич Марк Вениаминович     с 12:00 по 13:00
248 Верпуховский Александр Григорьевич     с 12:00 по 13:00
249 Верпуховская Анна Петровна     с 12:00 по 13:00
250 Вилк Борис Матвеевич     с 12:00 по 13:00
251 Вилк Клара Леонидовна     с 12:00 по 13:00
252 Мандросова Александра Михайловна     с 12:00 по 13:00
253 Лапидус Илья Наумович     с 12:00 по 13:00
254 Соколовский  Михаил Иосифович     с 12:00 по 13:00
255 Соколовская Александра Константиновна     с 12:00 по 13:00
256 Горлин Александр Иоанатанович     с 12:00 по 13:00
257 Горлина Ирина Михайловна     с 12:00 по 13:00
258 Соколовский Леонид Иосифович     с 12:00 по 13:00
259 Карасик Александр Пейсахович     с 12:00 по 13:00
260 Огинская Лариса Юзефовна     с 12:00 по 13:00
261 Тер-Акопова Людмила Исаевна     с 12:00 по 13:00
262 Шварц Маргарита Самуиловна      с 12:00 по 13:00
263 Шварц Давыд Рувинович      с 12:00 по 13:00
264 Резницкая Ирина Аркадьевна     с 12:00 по 13:00
265 Моргулис Ленинида Абрамовна     с 12:00 по 13:00
266 Алексеева Лидия Абрамовна     с 12:00 по 13:00
267 Либ Ирина Лазаревна     с 12:00 по 13:00
268 Либ Юлий Наумович     с 12:00 по 13:00
269 Васильев Вячеслав Васильевич     с 12:00 по 13:00
270 Васильева Любовь Петровна     с 12:00 по 13:00
271 Перельштейн Александр Аврамович     с 12:00 по 13:00
272 Тер-Арсенян Элеонора Анатольевна     с 12:00 по 13:00
273 Морозов Борис Никитович     с 12:00 по 13:00
274 Веретенова Галина Ивановна     с 14:00 по 15:00
275 Перельштейн Евдокия Залмановна     с 14:00 по 15:00
276 Мерзагитова Анна Залмановна     с 14:00 по 15:00
277 Шейнин Игорь Григорьевич     с 14:00 по 15:00
278 Шейнина Светлана Фёдоровна      с 14:00 по 15:00
279 Багдасарова Нелли Егишевна     с 14:00 по 15:00
280 Богницкая Лариса Израилевна     с 14:00 по 15:00
281 Языджан Аршак Богдасарович     с 14:00 по 15:00
282 Языджан Ленина Борунаковна     с 14:00 по 15:00
283 Дмитриева Юста Михайловна     с 14:00 по 15:00
284 Зельцер Людмила Исааковна     с 14:00 по 15:00
285 Зельцер Григорий Лазаревич     с 14:00 по 15:00
286 Вецпер Лия Абрамовна     с 14:00 по 15:00
287 Шевченко Николас Эван   пасп.+ гражд. с 14:00 по 15:00
288 Лазарис Татьяна Наумовна     с 14:00 по 15:00
289 Лазарис Александр Яковлевич     с 14:00 по 15:00
290 Шарфман Роман Абрамович     с 14:00 по 15:00
291 Шарфман Галия Ибрагимовна     с 14:00 по 15:00
292 Костяев Сергей Витальевич    гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
293 Малый Марк Абрамович     с 14:00 по 15:00
294 Климачева Валентина Михайловна     с 14:00 по 15:00
295 Переседова Алла Ильинична     с 14:00 по 15:00
296 Переседова Виктория Александровна     с 14:00 по 15:00
297 Гольдштадт Ада  Абрамовна      с 14:00 по 15:00
298 Гольдштадт Ефим  Ильич     с 14:00 по 15:00
299 Коган Яков Давидович     с 14:00 по 15:00
300 Ратгауз Гермина Леонидовна     с 14:00 по 15:00
301 Бочман Генрих Пейсахович     с 14:00 по 15:00
302 Бочман Роза Самуиловна     с 14:00 по 15:00
303 Ильицкий Яков Ирмович     с 14:00 по 15:00
304 Алексеенко Анна Ивановна     с 14:00 по 15:00
305 Буринская Дарья Александровна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
306 Соловьев Сергей Иванович     с 14:00 по 15:00
307 Зекцер  Татьяна Николаевна     с 14:00 по 15:00
308 Гадаскин Аркадий Исаакович     с 14:00 по 15:00
309 Костовецкая  Марина Григорьевна     с 14:00 по 15:00
310 Мильграм Иосиф Моисеевич     с 14:00 по 15:00
311 Мильграм Инесса Анатольевна     с 14:00 по 15:00
312 Бецис Рива      с 14:00 по 15:00
313 Попова Антонина      с 14:00 по 15:00
314 Лакштанов Михаил      с 14:00 по 15:00
315 Лакштанова Раиса      с 14:00 по 15:00
316 Амирова Джульетта Рубеновна     с 14:00 по 15:00
317 Короткина Адель Яковлевна     с 14:00 по 15:00
318 Короткин Николай Яковлевич     с 14:00 по 15:00
319 Ситникова Ирина Львовна     с 14:00 по 15:00
320 Фаерман Лев Исаакович     с 14:00 по 15:00
321 Потапова Евгения Сергеевна     с 14:00 по 15:00
322 Бабаян Людмила Георгиевна     с 14:00 по 15:00
323 Фильченко Юрий Сергеевич     с 14:00 по 15:00
324 Боксар Жанна Исаевна     с 15:00 по 16:00
325 Абрамов Андрей Сергеевич   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
326 Чистякова Анна Александровна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
327 Кисельман Роза Львовна      с 15:00 по 16:00
328 Ландо Владимир Беркович     с 15:00 по 16:00
329 Ефремова Ольга Александровна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
330 Фридман Раиса Яковлевна     с 15:00 по 16:00
331 Крейнес Ирина Борисовна     с 15:00 по 16:00
332 Крейнес Зоя Семеновна     с 15:00 по 16:00
333 Акопян Карен Вардкесович     с 15:00 по 16:00
334 Оганесян Жанна Смбатовна     с 15:00 по 16:00
335 Емельянов Ян Александрович     с 15:00 по 16:00
336 Дедкова Валентина Никифоровна     с 15:00 по 16:00
337 Шустер Берта Абрамовна     с 15:00 по 16:00
338 Вайнер Лудмила Львовна     с 15:00 по 16:00
339 Немчевская Светлана Рафаэльевна     с 15:00 по 16:00
340 Гроссман Матвей Иосифович     с 15:00 по 16:00
341 Селиверстова Марина Григорьевна     с 15:00 по 16:00
342 Селиверстов Игорь Николаевич     с 15:00 по 16:00
343 Галина Екатерина Николаевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
344 Шпиц Генрих Шоломович     с 15:00 по 16:00
345 Шпиц Фаина Иосифовна     с 15:00 по 16:00
346 Шишкевич Алла Валентиновна     с 15:00 по 16:00
347 Глюзинская Натэла Андреевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
348 Геращенко Татьяна     с 15:00 по 16:00
349 Лейдервудер Фроим Давидович     с 15:00 по 16:00
350 Хмелёва Анна Яковлевна     с 15:00 по 16:00
351 Файн Надежда Николаевна     с 15:00 по 16:00
352 Вайншток Михаил Александрович     с 15:00 по 16:00
353 Григорян Константин Михайлович     с 15:00 по 16:00
354 Григорян Майя Леонидовна     с 15:00 по 16:00
355 Лемель Елена Григорьевна     с 15:00 по 16:00
356 Мамаев Михаил Юрьевич     с 15:00 по 16:00
357 Мироненко Юрий Константинович      с 15:00 по 16:00
358 Фроленко Татьяна Валерьевна    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
359 Пахтусова Наталья Александровна      с 15:00 по 16:00
360 Бревдо Владимир Григорьевич     с 15:00 по 16:00
361 Хижан Александра Григорьевна     с 15:00 по 16:00
362 Воронова Людмила Николаевна     с 15:00 по 16:00
363 Даён  Элеонора Аркадьевна      с 15:00 по 16:00
364 Вартанян Юрий Амазаснович     с 15:00 по 16:00
365 Гершфельд Савелий Александрович     с 15:00 по 16:00
366 Лев Наталья Романовна     с 15:00 по 16:00
367 Лев Феликс Мейлахович     с 15:00 по 16:00
368 Клейнерман Ефим Маркович     с 15:00 по 16:00
369 Савранская Розалия Яковлевна     с 15:00 по 16:00
370 Лихтерман Виктор Аврамович     с 15:00 по 16:00
371 Артемова Валентина Никифоровна     с 15:00 по 16:00
372 Маркарьян Любовь Сергеевна     с 15:00 по 16:00
373 Бочина Нина Аваковна     с 15:00 по 16:00
374 Хейфец Яков Маркович     с 16:00 по 17:00
375 Хейфец Алла Михайловна     с 16:00 по 17:00
376 Спиридонов Олег Михайлович      с 16:00 по 17:00
377 Ганкина Александра Петровна     с 16:00 по 17:00
378 Черкендов Серж Владимирович     с 16:00 по 17:00
379 Черкендова Анаида Анатольевна     с 16:00 по 17:00
380 Карпман Илья Абрамович     с 16:00 по 17:00
381 Карпман Владимир Ильич     с 16:00 по 17:00
382 Ставицкая Лидия Григорьевна     с 16:00 по 17:00
383 Черкашина Лариса   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
384 Пьянковой Виктории Владимировны   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
385 Фридма Валентина Васильевна      с 16:00 по 17:00
386 Фридман Роман Шевилевич      с 16:00 по 17:00
387 Попов Олег Владимирович     с 16:00 по 17:00
388 Жмодяк Леонид Семёнович     с 16:00 по 17:00
389 Бондарева Любовь Аркадьевна   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
390 Бондарев Марк   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
391 Бондарева Мария   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
392 Резник Эмилия Ефимовна     с 16:00 по 17:00
393 Мовсесян Жанна Авшаровна     с 16:00 по 17:00
394 Месропян Юрий Амаякович     с 16:00 по 17:00
395 Агаджанова Нина Андрониковна     с 16:00 по 17:00
396 Марутян Дианна Эдуардовна   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
397 Луба Елизавета Аркадьевна     с 16:00 по 17:00
398 Луба Фейга Ицковна     с 16:00 по 17:00
399 Кигель Ира Михайловна     с 16:00 по 17:00
400 Шехтман Клара Яковлевна     с 16:00 по 17:00
401 Авакова Вера Федоровна     с 16:00 по 17:00
402 Мирская Софья Самуиловна     с 16:00 по 17:00
403 Мирский Николай Исаакович     с 16:00 по 17:00
404 Хамир Анатолий Самойлович     с 16:00 по 17:00
405 Mалкина Эмма Вениаминовна     с 16:00 по 17:00
406 Малкин Александр Вениаминович     с 16:00 по 17:00
407 Исаакян Тенчур Погосовна     с 16:00 по 17:00
408 Бредихина Людмила Зиновьевна     с 16:00 по 17:00
409 Паукер Евгения Михайловна     с 16:00 по 17:00
410 Паукер Владимир Ильич     с 16:00 по 17:00
411 Розенсон Александр Израилевич     с 16:00 по 17:00
412 Мурзина Галина Сергеевна     с 16:00 по 17:00
413 Рагимова Раиса Арсеновна     с 16:00 по 17:00
414 Деревянко Владимир Сафонович     с 16:00 по 17:00
415 Васютинский Мэттью   пасп.+ гражд. с 16:00 по 17:00
416 Синельникова Наталья Михайловна     с 16:00 по 17:00
417 Фотинич Дмитрий Иванович     с 16:00 по 17:00
418 Фотинич Ольга Всеволодовна     с 16:00 по 17:00
419 Мицкевич Зоя Адамовна     с 16:00 по 17:00
420 Скудская  Екатерина Анатольевна     с 16:00 по 17:00
421 Зивер Светлана Николаевна     с 16:00 по 17:00
422 Конопатская Лидия Ивановна      с 16:00 по 17:00
423 Малинов Евгений Георгиевич   гот. Пасп. с 16:00 по 17:00
  17 марта 2017 г.
424 Баркан Олег Соломонович     с 10:00 по 11:00
425 Туманова Роза Вагуб-кызы     с 10:00 по 11:00
426 Пинчукова Валентина Семеновна     с 10:00 по 11:00
427 Зиновьева Нина Серафимовна     с 10:00 по 11:00
428 Файнберг Ева Иосифовна     с 10:00 по 11:00
429 Гаршина Тамара     с 10:00 по 11:00
430 Гаршина Александра     с 10:00 по 11:00
431 Аваков Роберт Михайлович     с 10:00 по 11:00
432 Троник Владимир Иссакович     с 10:00 по 11:00
433 Троник Татьяна Ивановна     с 10:00 по 11:00
434 Айрапетова Анджела Макаровна     с 10:00 по 11:00
435 Нерсесян Рузанна Арсеновна     с 10:00 по 11:00
436 Елизарова Лариса Алексеевна     с 10:00 по 11:00
437 Чухланцев Владимир Вячеславович     с 10:00 по 11:00
438 Чухланцева Мария Израиловна     с 10:00 по 11:00
439 Троник Михаил Владимирович   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
440 Гамарник Элеонора Авраамовна     с 10:00 по 11:00
441 Вайнштейн Виталия Абрамовна     с 10:00 по 11:00
442 Димов Федор Иванович     с 10:00 по 11:00
443 Димова Маргарита Васильевна     с 10:00 по 11:00
444 Штейн Александра Александровна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
445 Наринян Амалия Абеловна     с 10:00 по 11:00
446 Носачев Константин Петрович   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
447 Элькина Евгения Матвеевна      с 10:00 по 11:00
448 Гарамов Юрий Абрамович      с 10:00 по 11:00
449 Горбачева Белла Самуиловна       с 10:00 по 11:00
450 Горбачев Леонид Феодосиевич     с 10:00 по 11:00
451 Федорова Дина Самуиловна     с 10:00 по 11:00
452 Иванилова Ольга Тимофеевна      с 10:00 по 11:00
453 Куцев Юрий Леонидович     с 10:00 по 11:00
454 Игнатенко Анатолий Петрович     с 10:00 по 11:00
455 Игнатенко Дора Мееровна     с 10:00 по 11:00
456 Бочкис Дмитрий Михайлович     с 10:00 по 11:00
457 Григорьева Тамара Павловна     с 10:00 по 11:00
458 Зарембо-Рацевич Всеволод Георгиевич     с 10:00 по 11:00
459 Зарембо-Рацевич Марина Нахимовна     с 10:00 по 11:00
460 Прилуцкий Эдуард Овсеевич     с 10:00 по 11:00
461 Шарко Галина Фёдоровна   гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
462 Сандомирский Сергей Александрович     с 10:00 по 11:00
463 Сандомирская Ольга Моисеевна     с 10:00 по 11:00
464 Перевертун Вера Алексеевна     с 10:00 по 11:00
465 Гуревич Игорь Рафаэльевич     с 10:00 по 11:00
466 Басенцян Алина Сергеевна     с 10:00 по 11:00
467 Тиран Мкртич Оникович     с 10:00 по 11:00
468 Старикова Анна Егоровна     с 10:00 по 11:00
469 Гринвальд Александр Михайлович     с 10:00 по 11:00
470 Гринвальд Олга Ароновна     с 10:00 по 11:00
471 Скибитянская Инна Ароновна     с 10:00 по 11:00
472 Неймит Лина Марковна     с 10:00 по 11:00
473 Диакону Александр    гот. Пасп. с 10:00 по 11:00
474 Жукова Елена Львовна     с 11:00 по 12:00
475 Рудницкая Мария Зиновьева     с 11:00 по 12:00
476 Антонюшина Александра Васильевна     с 11:00 по 12:00
477 Левина Екатерина Дмитриевна     с 11:00 по 12:00
478 Мосеев Алексей Васильевич   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
479 Поскребышева  Антонина Александровна     с 11:00 по 12:00
480 Серебренников Иосиф Яковлевич     с 11:00 по 12:00
481 Серебренникова Хая Еселевна     с 11:00 по 12:00
482 Серебренникова Евгения Иосифовна     с 11:00 по 12:00
483 Вилкомирская Татьяна Юрьевна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
484 Будаков Евгений Евгеньевич   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
485 Масленникова Маргарита Фёдоровна      с 11:00 по 12:00
486 Добрин Лев Борисович     с 11:00 по 12:00
487 Добрина Надежда Федоровна     с 11:00 по 12:00
488 Сайдаковская Ольга Романовна     с 11:00 по 12:00
489 Милграм Елена Викторовна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
490 Сайдаковский Леопольд Юльевич     с 11:00 по 12:00
491 Немкова Марина Зифридовна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
492 Хлевная Инна Сергеевна    гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
493 Жуков Виктор Николаевич     с 11:00 по 12:00
494 Жукова Наталья Алексеевна     с 11:00 по 12:00
495 Дикарева Лидия Дмитриевна     с 11:00 по 12:00
496 Серебренникова Елена Иосифовна     с 11:00 по 12:00
497 Егоров Сергей Алексеевич     с 11:00 по 12:00
498 Ермолова Наталия Владимировна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
499 Швецов Александр Анатольевич   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
500 Гайстер Борис Гершонович     с 11:00 по 12:00
501 Айзикович Анна Наумовна     с 11:00 по 12:00
502 Сутягин Сергей Ефимович     с 11:00 по 12:00
503 Сутягина Лариса Михайловна     с 11:00 по 12:00
504 Турышева Анна Вячеславовна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
505 Николаенко Софья Абрамовна     с 11:00 по 12:00
506 Дубки Татьяна Юрьевна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
507 Тойбин Ефим Викторович      с 11:00 по 12:00
508 Хейфец Роберт Соломонович     с 11:00 по 12:00
509 Хейфе Евгения Михайловна     с 11:00 по 12:00
510 Уманская Виктория Игоревна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
511 Соколов Владимир   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
512 Кирсенко римма   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
513 Сергей Мольков (Молков)   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
514 Савицкий Стефан Дмитриевич   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
515 Сквирская Наталья Соломоновна     с 11:00 по 12:00
516 Акимцева Марина Станиславовна     с 11:00 по 12:00
517 Искандарова Алла Шулимовна     с 11:00 по 12:00
518 Шахназарова Майя Янкелевна     с 11:00 по 12:00
519 Саакова Манушак Михайловна     с 11:00 по 12:00
520 Сапожникова Наталья Ильинична     с 11:00 по 12:00
521 Александров Евгений Александрович     с 11:00 по 12:00
522 Макусева Екатерина Юрьевна   гот. Пасп. с 11:00 по 12:00
523 Ханович Игорь Николаевич     с 11:00 по 12:00
524 Даниелян Ирина Самвеловна      с 12:00 по 13:00
525 Молдавский Иосиф Михайлович     с 12:00 по 13:00
526 Молдавская Галина Израилевна     с 12:00 по 13:00
527 Грюншпан Александр Андреевич   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
528 Бакман Александр Романович     с 12:00 по 13:00
529 Захарова Лариса Витальевна     с 12:00 по 13:00
530 Максимов Юрий Викторович     с 12:00 по 13:00
531 Максимова Галина Михайловна     с 12:00 по 13:00
532 Валерия Брайловская     с 12:00 по 13:00
533 Ларионова Ольга      с 12:00 по 13:00
534 Баргман Лёнид Семёнович     с 12:00 по 13:00
535 Петрузова Алла Александровна     с 12:00 по 13:00
536 Богданова Лариса Соломоновна      с 12:00 по 13:00
537 Блехман Роза     с 12:00 по 13:00
538 Теленгатор Моисей Шулимович     с 12:00 по 13:00
539 Доронина Маргарита Витальевна     с 12:00 по 13:00
540 Айрапетова Анжела     с 12:00 по 13:00
541 Гаспарян Каринэ Константиновна     с 12:00 по 13:00
542 Мошкова Галина Валентиновна     с 12:00 по 13:00
543 Аракелов Карлен Ромэович   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
544 Вердиян Артур Рафикович   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
545 Соколова Валентина Ивановна     с 12:00 по 13:00
546 Кулинченко Людмила Васильевна     с 12:00 по 13:00
547 Абовян Вера Петровна     с 12:00 по 13:00
548 Гильман Александр Михайлович     с 12:00 по 13:00
549 Гильман Рита Евсеевна     с 12:00 по 13:00
550 Дехтярь Давид Аронович     с 12:00 по 13:00
551 Дехтярь Лариса Менделевна     с 12:00 по 13:00
552 Игнатенко Татьяна Михайловна     с 12:00 по 13:00
553 Игнатенко Вячеслав Владимирович     с 12:00 по 13:00
554 Арецкина Ревекка Мордуховна     с 12:00 по 13:00
555 Бадрак Борис Петрович     с 12:00 по 13:00
556 Бадрак Валентина Иовна     с 12:00 по 13:00
557 Портнянская Евгения Михайловна     с 12:00 по 13:00
558 Штаркман Ритта Борисовна     с 12:00 по 13:00
559 Поллак Алексей Сергеевич      с 12:00 по 13:00
560 Антонова Любовь Леонидовна     с 12:00 по 13:00
561 О`Киф Маргарита Владимировна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
562 Вудс Марина Николаевна   гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
563 Феодосьев Сергей Всеволодович     с 12:00 по 13:00
564 Ревазова Елена Сергеевна     с 12:00 по 13:00
565 Мольков Сергей Александрович    гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
566 Гольмшток Вадим Яковлевич     с 12:00 по 13:00
567 Ларионова Клара Зеликовна     с 12:00 по 13:00
568 Побережская Галина Фёдоровна     с 12:00 по 13:00
569 Кюлахлы Оглов Гурген Саркисович     с 12:00 по 13:00
570 Егиазарова Сирарпил Аветисовна     с 12:00 по 13:00
571 Баласанян Зоя     с 12:00 по 13:00
572 Русских Валентина Викторовна     с 12:00 по 13:00
573 Русских Василий Кузьмич     с 12:00 по 13:00
574 Сергеева Мария Александровна    гот. Пасп. с 12:00 по 13:00
575 Фридман Екатерина Владимировна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
576 Ткачев Феликс Николаевич     с 14:00 по 15:00
577 Ткачева Любовь Павловна     с 14:00 по 15:00
578 Славук Юрий Ильич     с 14:00 по 15:00
579 Славук Нинель Нисоновна     с 14:00 по 15:00
580 Гинзбург Анатолий Саулович     с 14:00 по 15:00
581 Наумова Лидия Алексеевна     с 14:00 по 15:00
582 Наумов Александр Федорович     с 14:00 по 15:00
583 Минц Лариса Наумовна     с 14:00 по 15:00
584 Джинчарадзе Наталья Ивановна     с 14:00 по 15:00
585 Гиндин Евгений Ефимович     с 14:00 по 15:00
586 Розина Белла Даниловна     с 14:00 по 15:00
587 Фридман Рима Михайловна     с 14:00 по 15:00
588 Фридман Давид Моисеевич     с 14:00 по 15:00
589 Адлер Ася Соломоновна     с 14:00 по 15:00
590 Миллер Елена Давидовна     с 14:00 по 15:00
591 Комская Софья Наумовна     с 14:00 по 15:00
592 Шайкевич Елена Марковна     с 14:00 по 15:00
593 Соколов Владимир Петрович     с 14:00 по 15:00
594 Дробинина Валентина Яковлевна     с 14:00 по 15:00
595 Сафронова Ираида Александровна     с 14:00 по 15:00
596 Шинкарь Нина Борисовна     с 14:00 по 15:00
597 Андросенко Кристина Олеговна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
598 Горохова Аннэта Романовна     с 14:00 по 15:00
599 Горохов Владимир Адамович     с 14:00 по 15:00
600 Москаленко Наталья Алексеевна     с 14:00 по 15:00
601 Попова Юлия Викторовна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
602 Аракелов Карлен Ромеович   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
603 Козельский Георгий Николаевич     с 14:00 по 15:00
604 Козельская Зоя Петровна     с 14:00 по 15:00
605 Ларин Сергей Данилович     с 14:00 по 15:00
606 Ларина Елизавета Шмуйловна     с 14:00 по 15:00
607 Несвижская Мария Абрамовна     с 14:00 по 15:00
608 Беликова Нина Андреевна     с 14:00 по 15:00
609 Ботвинник Татьяна Ивановна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
610 Ботвинник Андрей Генрихович   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
611 Ботвинник Ирина Николаевна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
612 Ботвинник Ксения Андреевна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
613 Кузнецова Людмила Алексеевна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
614 Антоньянц Ирина Арамовна   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
615 Антоньянц Сурен Арташесович   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
616 Антоньянц Альберт Арташесович   гот. Пасп. с 14:00 по 15:00
617 Скоринова Лидия Павловна     с 14:00 по 15:00
618 Ровенский Михаил Яковлевич     с 14:00 по 15:00
619 Ровенская Галина Геннадиевна     с 14:00 по 15:00
620 Перегудов Иван Никитович     с 14:00 по 15:00
621 Перегудова Надежда Ивановна     с 14:00 по 15:00
622 Акопян Карен     с 14:00 по 15:00
623 Даён Элеонора Аркадьевна     с 14:00 по 15:00
624 Городищер Ирина Яковлевна     с 14:00 по 15:00
625 Городищер  Яков Залманович     с 15:00 по 16:00
626 Которова Екатерина Александровна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
627 Которов Иван Павлович   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
628 Которов Антон Павлович   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
629 Фридман  Валентина Васильевна      с 15:00 по 16:00
630 Антона Щербакова   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
631 Мельников Виталий Юрьевич     с 15:00 по 16:00
632 Рапопорт Рива Зеликовна      с 15:00 по 16:00
633 Рапопорт Яков   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
634 Рапопорт Марина   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
635 Бычкова Галина   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
636 Авакян Ваге Акопович     с 15:00 по 16:00
637 Шапиро Анна Моисеевна       с 15:00 по 16:00
638 Прокопенко Михаил Владимирович     с 15:00 по 16:00
639 Злочистая Дана   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
640 Кабардян Наэлла Аванесовна     с 15:00 по 16:00
641 Григорьян Лариса Гетеоновна     с 15:00 по 16:00
642 Рудомёткина Татьяна      с 15:00 по 16:00
643 Макиенко Валентина Михайловна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
644 Несвижская Мария     с 15:00 по 16:00
645 Флейдерович Яков Срулевич     с 15:00 по 16:00
646 Флейдерович Эрна Рувиновна     с 15:00 по 16:00
647 Горбань Полина Яковлевна     с 15:00 по 16:00
648 Блинчик Борис Давидович     с 15:00 по 16:00
649 Блинчик Бэлла Яковлевна      с 15:00 по 16:00
650 Финк Маргарита Константиновна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
651 Юсим Исаак Нисонович     с 15:00 по 16:00
652 Юсим Фаня Мееровна     с 15:00 по 16:00
653 Орлова Юлия Александровна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
654 Быкова Майя Владимировна     с 15:00 по 16:00
655 Эттель Инесса Сегреевна     с 15:00 по 16:00
656 Штеренберг Михаил Иосифович     с 15:00 по 16:00
657 Немчевская Светлана     с 15:00 по 16:00
658 Одесский Игорь Михайлович     с 15:00 по 16:00
659 Перельман Татьяна Нафтуловна     с 15:00 по 16:00
660 Гурская Ольга Романовна    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
661 ТарасовМаксим Валерьевич    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
662 Поплевко Иван Алексеевич    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
663 Каган Зинаида Азарьевна     с 15:00 по 16:00
664 Денисова Ирина Александровна      с 15:00 по 16:00
665 Фролова Мая  Павловна     с 15:00 по 16:00
666 Лайковская Марина Анатольевна     с 15:00 по 16:00
667 Макарова Валентина Семеновна     с 15:00 по 16:00
668 Савенкова Елена Борисовна    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
669 Адвена Екатерина Валерьевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
670 Малкина Эмма Вениаминовна     с 15:00 по 16:00
671 Кольцова Елена Борисовна   гот. Пасп. ??? с 15:00 по 16:00
672 Усколовский Александр Львович   гот. Пасп. ??? с 15:00 по 16:00
673 Кузнецова Римма Александровна     с 15:00 по 16:00
674 Аксючиц Леонид Викторович     с 15:00 по 16:00
675 Воронков Сергей Николаевич     с 15:00 по 16:00
676 Багманян Забела Бахшиевна     с 15:00 по 16:00
677 Оганова Светлана Самсоновна     с 15:00 по 16:00
678 Литвинова Людмила Владимировна     с 15:00 по 16:00
679 Гарькова Зинаида Дмитриевна     с 15:00 по 16:00
680 Бекар Юлия Владимировна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
681 Тедешвили Виктория Джумберовна     с 15:00 по 16:00
682 Тедешвили Диана Джумберовна     с 15:00 по 16:00
683 Лапаткова Юлия Олеговна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
684 Локш Лидия Львовна     с 15:00 по 16:00
685 Коникова Ася Евсеевна     с 15:00 по 16:00
686 Ровенский Юрий Александрович     с 15:00 по 16:00
687 Ровенская Татьяна Яковлевна     с 15:00 по 16:00
688 Цвилиховская Мальвина Филипповна     с 15:00 по 16:00
689 Бабицкая  Елена  Александровна     с 15:00 по 16:00
690 Кархина Алла Яковлевна     с 15:00 по 16:00
691 Бах  Михаил Шиевич     с 15:00 по 16:00
692 Геращенко Татьяна Георгиевна     с 15:00 по 16:00
693 Моргулис Нина Львовна      с 15:00 по 16:00
694 Зозулька Марина Львовна     с 15:00 по 16:00
695 Зозулька Елизавета Михайловна     с 15:00 по 16:00
696 Щербаков Антон   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
697 Каплунов  Борис Хаимович     с 15:00 по 16:00
698 Богданова Лариса Соломоновна     с 15:00 по 16:00
699 Артемьева Елена Николаевна     с 15:00 по 16:00
700 Григорян Эдуард Вагаршакович     с 15:00 по 16:00
701 Мельник Владимир Анатольевич     с 15:00 по 16:00
702 Васильченко Галина Николаевна     с 15:00 по 16:00
703 Куликова Елена Евгеньевна     с 15:00 по 16:00
704 Гордан Мирра     с 15:00 по 16:00
705 Гордан Александр     с 15:00 по 16:00
706 Викторова Маргарита Григорьевна     с 15:00 по 16:00
707 Беленькая Алла Григорьевна     с 15:00 по 16:00
708 Беленький Борис Михайлович     с 15:00 по 16:00
709 Никитина Ролина Яновна     с 15:00 по 16:00
710 Лифляндская Альбина Анатольевна     с 15:00 по 16:00
711 Каманина Лариса Дмитриевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
712 Арушанян Нарек    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
713 Арушанян Анаит    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
714 Смбатян Лусине    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
715 Фельдман Раиса Яковлевна     с 15:00 по 16:00
716 Григорьевна Валентинова Наталья      с 15:00 по 16:00
717 Валентинова Наталья Григорьевна     с 15:00 по 16:00
718 Гугелев Симон Мотевич      с 15:00 по 16:00
719 Гугелева Раиса Николаевна     с 15:00 по 16:00
720 Четверухин Павел Михайлович     с 15:00 по 16:00
721 Заславский Зиновий Яковлевич     с 15:00 по 16:00
722 Заславсkая Мария Саломоновна     с 15:00 по 16:00
723 Чмутине И.Г.     с 15:00 по 16:00
724 Лысенко Мая Давидовна     с 15:00 по 16:00
725 Нагибина Маргарита Константиновна     с 15:00 по 16:00
726 Сегалевич Ирина Львовна     с 15:00 по 16:00
727 Краснова Валентина Дмитриевна     с 15:00 по 16:00
728 Фархутдинова Гульнара Минихановна    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
729 Макиенко Валентина Михайловна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
730 Комсицкая Римма Ильинична     с 15:00 по 16:00
731 Вайнер Леонид Романович     с 15:00 по 16:00
732 Маслова Людмила Петровна     с 15:00 по 16:00
733 Маслов Дмитрий Алексеевич     с 15:00 по 16:00
734 Мелков Борис Иванович      с 15:00 по 16:00
735 Погосова Анна Георгиевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
736 Лакир Полина    гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
737 Рыхлова Зоя Леонидовна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
738 Шеронова Тамара Филипповна     с 15:00 по 16:00
739 Блехман Роза Исааковна      с 15:00 по 16:00
740 Мошенский Анатолий Александрович     с 15:00 по 16:00
741 Бухонина Мария Владимировна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
742 Никитина Полина Яновна     с 15:00 по 16:00
743 Янов Виктор Эмануилович     с 15:00 по 16:00
744 Компаниец Людмила Михайловна     с 15:00 по 16:00
745 Гаспарян Тамара Артемовна     с 15:00 по 16:00
746 Кархина Алла Яковлевна      с 15:00 по 16:00
747 Дадалова Анна Ивановна     с 15:00 по 16:00
748 Близнюкова  Людмила Макаровна      с 15:00 по 16:00
749 Дымшиц Михаил Яковлевич      с 15:00 по 16:00
750 Гольберг Елена Арнольдовна     с 15:00 по 16:00
751 Кравченко Нина Викторовна     с 15:00 по 16:00
752 Багдасарян Светлана Сергеевна     с 15:00 по 16:00
753 Кнышов Александр Александрович   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
754 Богданова Анастасия Игоревна     с 15:00 по 16:00
755 Богданов Дмитрий Юрьевич   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
756 Мальцева Инна Викторовна     с 15:00 по 16:00
757 Лялин Алексей Александрович   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
758 Лялина Ирина Юрьевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
759 Лялина Альбина Семеновна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
760 Пугачева Людмила Валерьевна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00
761 Файнберг Владимир Лазаревич     с 15:00 по 16:00
762 Файнберг Бася Данииловна     с 15:00 по 16:00
763 Глуховски Ксения Викторовна   гот. Пасп. с 15:00 по 16:00